poradce chovu pro PRT & JRT / breed adviser for PRT & JRT
Kateřina Rovenská

Adresa / Address:

Trněný Újezd 18, 267 18, Mořina, CZ
mobil: +420-603 812 750
e-mail: krovenska@gmail.com

www.parson-jack-russell.cz