Vítejte na stránkách chovatelské stanice Jack Russell a Parson Russell teriérů "Z Jeřeně", založené v roce 2000.

Welcome to the webpage of the Jack Russell and Parson Russell terrier kennel „Z Jeřeně“, which has been founded in the year 2000.

 

Psi jsou součástí našeho života, nebála bych se říci, že zcela zásadní. Bydlíme v domku za Prahou s velkou zahradou a kotce u nás nenajdete, celá smečka s námi žije doma, často se všemi psy jezdíme na Šumavu a také občas zavítáme na nějakou tu psí výstavu.

Dogs are a part of our life and I would not be afraid to say that they are a very essential part of our life. We live in a house near Prague with a big garden and you won’t find any kennels at our place. The whole pack lives with us inside the house. We really enjoy our frequent trips to Šumava with our dogs, and from time to time we take part in a dog show. 

 

O zásadách našeho chovu se dočtete zde. Tuto část bych ráda věnovala několika větám o mě a našich psech. Mám to obrovské štěstí, že se zejména díky absolutní podpoře mé rodiny mohu plně věnovat psům, a tak žít svůj dětský sen, dělat to co mě ohromně baví a neměnila bych, tedy pokud bych se nemohla narodit jako náš pes…

You can find our breeding principles elsewhere on this webpage. I would like to dedicate this part to a few sentences about me and our dogs. I consider myself to be a very lucky person, because thanks to the unconditional support from my family I can completely dedicate myself to my dogs, I can live my childhood dream and I can do what I enjoy the most. I would not change my life, except if I could be born as our dog …

 

 

Psy jsem milovala už od malička, ale na toho svého prvního vytouženého jsem si musela mnoho let počkat. Až v roce 1999 jsem si na 50. Klubové výstavě teriérů pořídila, maličko neplánovaně, Parson Russell teriérku, která dostala jméno Čante (což v řeči severoamerických Lakotů znamená srdce) a naprosto jsem tomuto plemeni propadla.
Čante je nyní skoro 17 let, stále se těší dobrému zdraví, dělá nám radost a stala se vlastně i maskotem naší chovatelské stanice. Právě ona také odchovala první vrh v naší chovatelské stanici, jako jedna z prvních russellů v ČR si vyběhala coursingovou licenci, na plný počet bodů složila norovací zkoušky - a to v rekordních 10 vteřinách - a díky své teriérské povaze mě mnohému naučila. Počátkem roku 2003 pak přibyla Jack Russell teriérka Who is Jacky v. Ons Eiland, která byla druhou fenou tohoto plemene importovanou do ČR a tím nejlepším kámošem, naší tehdy dvouleté dcery Elišky.

I loved dogs since my childhood, but I had to wait for my first dog for many years. Finally in 1999, on the 50th Terrier club dog show, I purchased a Parson Russell terrier bitch, even I did not plan on it. I have given her the name Čante (it means „heart“ in the north American Lakota native language) and from then I became completely addicted to this breed. Čante is almost 17 years old now and is still in good shape, she makes us happy and also sort of became the mascot of our kennel. She had the first litter in our kennel, and she was also the first Russell terrier that received the coursing license. She passed the fox hunting exam with full marks – and that in a record 10 seconds – and also thanks to her terrier character she taught me a lot. At the beginning of the year 2003 we acquired Jack Russell terrier bitch Who is Jacky v. Ons Eiland. She was the second bitch that was imported to Czech Republic. She also became the best friend to our at that time two years old daughter Eliška.


 
Vzhledem k mému zapálení pro russell teriéry jsem byla v roce 2007 zvolena výborem KCHT poradcem chovu. Dalším logickým krokem ve snaze udělat něco pro tato dvě plemena bylo uspořádání Klubové výstavy PRT a JRT v České Republice. První se nám podařilo uspořádat v roce 2009, a tato výstava se již stala každoroční tradicí a příjemným setkáním stejně zapálených lidí. V současné době jsem čekatelem na rozhodčího pro posuzování exteriéru pro PRT a JRT.

Thanks to my enthusiasm for the Russell terriers, in 2007 I have been elected by the board of the KCHT as a breed adviser. The next logical step in my effort to do something for these two breeds was the organization of a Club show for PRT and JRT in Czech Republic. We were able to organize the first one in the year 2009. This show became an annual tradition, and a good opportunity for people with the same interest to meet. Currently I am a candidate to become a judge for exterior assessment for the PRT and JRT.

 

 

Ráda bych zdůraznila, že velkou důležitost přikládáme chovu na zcela zdravých a povahově vyrovnaných psech, přestože nám tato zásada mnohdy zkomplikovala život. Snažíme se rozšiřovat základnu chovných psů v ČR, dovezli jsme mnoho jedinců obou plemen, nicméně stejně tak jsme jich spoustu vyřadili z našeho chovatelského programu, a to i když vykazovali byť jen potenciální vadu, neslučitelnou se zásadami našeho chovu. Právě proto také štěňátka plánujeme obzvlášť pečlivě a za vhodným krycím psem jezdíme i tisíce kilometrů.

I would like to point out that our main aim is to breed completely healthy and balanced dogs, even though this policy caused us trouble many times. We are focusing on the enlargement of the breeding base of dogs in Czech Republic, we have imported a lot of dogs for both breeds. We have also excluded many of them from our breeding programme even for minor potential faults, that were not according to our breeding code. For this reason we plan our litters very carefully and we travel to the suitable breeding dogs even if they are thousands of kilometers away.

  
Pakliže i po přečtení našich stránek váháte, zda je pro Vás JRT nebo PRT tou pravou volbou, přijeďte k nám na návštěvu, rádi s Vámi vše probereme a psi budou určitě nadšení.

If you do still hesitate after reading our webpage, whether JRT or PRT are the right choice for you, than you should come to visit us. We will discuss everything in person and our dogs will be excited to see you.